Montering

På grund av familjeförhållanden och sjukdom kan vi för tillfället inte montera växthus som ligger mer än 1 h från vår utgångspunkt, och då endast under under våren (maj-juni). Vi har inte möjlighet att göra grunden eller markarbetet och rekommenderar att ni kontaktar en sakkunnig för detta. Vi bidrar gärna med tips och råd om hur ni ska bygga och vi rekommenderar att ni läser sidan Grunden & andra byggtips. Vi lämnar alltid offert för monteringar men prislistan nedan kan ge er en uppfattning om kostnaden.

Glasning

Prislista för montering

Notera att Tidsåtgång är för två montörer, antal arbetstimmar blir alltså det dubbla

Växthus 24 m² – 25 000 kr – 14 Tidsåtgång

Växthus 40 m² – 35 000 kr –  18-20 Tidsåtgång , en övernattning

Växthus 40 m², 2 ingångar – 38 500 kr –  20-24 Tidsåtgång , en övernattning

Växthus 64 m² – 44 000 kr – ca 24 Tidsåtgång , 1-2 övernattningar

Växthus 105 m² – 95 000 kr – ca 45-55 Tidsåtgång , 3-4 övernattningar

 

GlasfästningLustväxthus 15 m² – 36 000 kr – ca 16 Tidsåtgång , en övernattning.

Lustväxthus 27 m² – 45 000 kr – ca 25 Tidsåtgång , 1-2 övernattningar

Växthus 40 m² kanalplast- 40 500 kr – ca 20 Tidsåtgång , en övernattning

Växthus 64 m² kanalplast- 50 000 kr –  ca 28 Tidsåtgång , 1-2 övernattningar

Växthus 105 m² kanalplast- 140 000 kr –  ca 40 Tidsåtgång , 1-2 övernattningar

Extra arbeten – 690 kr/h och montör

Montering Kamin – 1 500 kr

Montering på mur & Sänkning  av dörr (inklusive material till dörrsänkning):

 • 24 kvm & 40 kvm-1 dörr: 5500 kr
 • 40 kvm – 2 dörrar hus: 7000 kr
 • 64 kvm hus: 9000 kr
 • 105 kvm hus: 18 000 kr
 • Endast sänkning av dörr (mindre än 20cm) kostar 3000 kr/dörr

Montering automatöppnare 150 kr/st

Milersättning – 100 kr/mil (ToR från Kavlås, Tidaholm)

Traktamente vid övernattning 1500 kr per dygn

OBS! Vid resor som tar mer än 2 h enkel väg görs ett tillägg på 950 kr/h. Dvs att om resan tar 2,5 h enkel väg, totalt 7 h ToR så debiteras totalt 1 extra timma.

OBS! Vid all montering tillkommer milersättning, mat och eventuellt övernattning. Milersättningen gäller med utgångspunkt från Kavlås utanför Tidaholm, till platsen där växthuset ska monteras. I vanliga fall brukar vi komma överens med kunden att denne ordnar måltider och eventuellt husrum. Det brukar bli billigare för alla men om detta är omöjligt kan vi ordna det själva, dock med tillägg för traktamente och övernattning. De angivna monteringstiderna för husen ovan är för två montörer. Antal övernattningar kan vara beroende på hur lång restid som krävs.

Alla priser inklusive moms

 

Då vi skall montera ställer vi vissa krav på grunden och förarbetet, se nedan. Om vi måste göra extra-arbeten för att kraven inte har uppfyllts debiterar vi extra arbete enligt gällande prislista.  I enlighet med villkoren förbehåller vi oss rätten att vägra genomföra en montering om kraven för arbetssäkerhet eller grunden inte uppfylls.

Krav på grunden

Växthus

Samtliga rektangulära växthus behöver någon form av sockel att fästa stommen vid oavsett om växthuset ska stå i marknivå eller på mur. För de hus som ska stå i marknivå brukar vi rekommendera att använda slipers eller en låg gjuten klack som sockel. Läs mer under Grunden & andra Byggtips.

 • Sockelns yttermått måste vara enligt de krav som är angivna under Grunden & andra Byggtips.
 • Bredden på sockeln skall vara minst 19 cm, helst 22 cm.
 • Sockeln måste vara helt vågrät och slät, här finns ingen felmarginal.
 • Kryssmät för att kontrollera att vinklarna är 90 grader i alla hörn.
 • Vi rekommenderar att sätta en kraftig planka (minst 4,5 cm tjock) i rötbeständigt virke ovanpå murad/gjuten sockel för att underlätta infästningen. Ska fästen sättas direkt i sten eller betong tar faktureras detta som extra arbete. Det är inte rekommenderat att sätta fästen i leca-block eller liknande material.

Övriga Krav

 • Markytan innanför sockeln och en meter utanför måste vara hyfsat slät så att det går att stå säkert för att hantera glasskivorna. En stege måste kunna stå stadigt inne i växthuset när vi skruvar fast takglasen och nockplåtar.
 • Om sockeln har en mur som är över 20 cm måste kunden tillgodose att vi kan stå stadigt utanför och inne i växthuset under glasningen. Utanför brukar det gå att lösa med några lastpallar men innanför kanske det måste till en liten byggställning. Informera om detta när ni beställer montering.
 • Det behövs normalt en dryg meters fritt utrymme runt huset för att kunna montera takglaset.
 • Vi vill helst kunna köra fram släpkärran inom tio meter från byggplatsen.
 • Vi måste ha tillgång till el för att ladda våra batterier. Vi har normalt en förlängningssladd på 25m. Ska borrning i sten/betonggrund ske måste vi kunna dra sladd fram till byggplatsen.

 

Lustväxthus

Lustväxthusen på 11 och 15 m² har en medföljande sockel och behöver endast en plan, hårdgjord yta för att monteras, läs mer under Grunden & andra Byggtips.

 • Den hårdgjorda ytan ska vara helt plan och vågrät. Vi justerar sockeln så att den är vågrät men var då beredd på att det blir glipor under om underlaget ej är vågrätt.
 • Markytan inuti växthuset och en meter utanför måste vara hyfsat slät så att det går att stå säkert för att hantera glasskivorna. En stege måste kunna stå stadigt inne i växthuset när vi skruvar fast glasen och tak-plåtarna.
 • Det behövs ca 1 meters fritt område utanför växthuset för att kunna montera takglaset.
 • Övriga krav enligt ovan.

Lustväxthus 27 

Det större lustväxthuset på 27 kvadratmeter kräver en sockel, exempelvis träslipers på en frostsäker grusyta, läs mer under Grunden & andra Byggtips.

 • Sockeln  ska vara helt plan och vågrät.
 • Markytan inuti växthuset och en meter utanför måste vara hyfsat slät så att det går att stå säkert för att hantera glasskivorna. En stege måste kunna stå stadigt inne i växthuset när vi skruvar fast glasen och tak-plåtarna.
 • Det behövs ca 1 meters fritt område utanför växthuset för att kunna montera takglaset.
 • Övriga krav enligt ovan.

Bågväxthus

Normalt monterar vi inte bågväxthus men kan göra detta om det efterfrågas. Bågväxthusens grund består av rör som ska ligga på plan mark som är vågrät. Plasten säkras genom att man gräver ner plasten längs långsidorna, minst 50 cm djupt. Vi utför inte grävarbetet.

Uppdaterar…
 • Inga produkter i varukorgen.